Proje

VAGON TAHLİYE SİSTEMİ

 

Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi'nde 2011 yılında hayata geçirilen yeni bir vagon boşaltma istasyonu tesis edilmesi projesinde firmamız şu işleri üstlenmiştir:

Mekanik İşler kapsamında;

 • Tüm işlerin projelendirilmesi ve malzeme temini
 • 4 adet kollektör ve pompa istasyonunun imalat ve montajı ile 4 adet pompanın montajı
 • Kollektörlerden bu pompalara emiş hatları ve pompaların çıkışlarından ilgili tanklara basma hatları çekilmesi
 • Pompa istasyonu ve kollektör sistemi için yangın sprinkler sistemi yapılması
 • Pompa çıkışlarından çekilecek 4 hattın dışında benzin ve atmosferik dip hatlarının çekilmesi
 • Gerekli testlerin yapılması ile sistemin devreye alınması

İnşaat İşleri kapsamında;

 • Kollektör Sleeper ve Supportlarının projelendirilmesi ve imalatı
 • Yağlı su sisteminin yapılması
 • Saha kaplama betonlarının yapılması
 • Sprinkler sisteminin yapılması
 • Pompa istasyonu havuzunun, pompa temellerinin ve çelik sundurmanın projelendirilmesi ve yapımı
 • Pipe rack yapılması
 • Engel teşkil eden ya da edebilecek tüm yer altı tesislerinin deplase edilerek yeniden çalışır duruma getirilmesi

Elektrik ve Enstrüman İşleri kapsamında;

 • Pompa istasyonunun devreye alınması, tüm sistem ve hatların topraklanması, pompa istasyon ve kollektör emiş hatlarının aydınlatması
 • Seviye kontrol ve pompa emiş sisteminin otomasyonu
PROJECT TYPE:
Manufacturing and Construction
PROJECT DATES:
07/12/2010 to 16/12/2011
CLIENT NAME:
 • TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi