MONTAJ

Montajdan önce, inşaat işleri kapsamına giren temel atma, dolgu vb. zemin işlemleri DEMA tarafından yapılır. Ön imalatı yapılmış ürünler sahaya nakledilerek DEMA’nın deneyimli montaj ekibi tarafından montajına başlanır.

TS EN 12811-1 İş İskeleleri standartına uygun iskele tasarım-imalat sertifikamız sayesinde müşterinin farklı tip iskele taleplerini karşılamamız da mümkün olmaktadır.

Sahada yapılan kaynaklar, saha şartlarından olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli önlemler alınarak yapılmaktadır. Bütün kaynakçılarımız periyodik olarak sertifikasyon altında tutulur ve kalifiye kaynakçılarla çalışılır.

Isıl işlemler, boya işlemi sahada yapılabilir. Montajın tamamlanmasından sonra, hidrostatik test, penetrant testi, NDT kontrolleri tarafımızdan üstlenilir. Testlerin tamamlanmasının, tank dolum işlemleri ve kalibrasyonun yapılmasının ardından tesis müşterimize teslim edilir. 

Saha işlerinde, proje müdürümüzün denetimi altında, müşterimiz tarafından da akredite edilen alt sözleşme firmalarıyla da çalışılabilir.

Tüm montaj süreci, proje müdürümüz ve ona bağlı çalışan şantiye şefimizin sürekli gözetimi altında ilerler. Sağlık, çevre ve güvenlik önlemlerinin üst düzeyde alınmasına özen gösterilir ve birlikte çalıştığımız alt sözleşmeli firmalar da bu açıdan denetlenir; bu firmaların çalışanları da iş güvenliği kurallarımıza uymak ve eğitimlerimize katılmak zorundadır.